måndag 1 augusti 2011

L Ä G E R - I N F O

KENNEL/TRÄNINGS-LÄGER ÄR INPLANERAT I MAJ 2012.
INGA FLER AKTIVITETER KOMMER ATT ÄGA RUM UNDER 2011.
KALLELSE TILL M-H KOMMER ATT MEDDELAS TILL BERÖRDA KULLAR.